Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig. GLS i Sverige är under omstrukturering och har du frågor kan du vända dig till Ulf Österlund. Har du frågor om GLS21/22 och GLS Now eller om GLS Next Gen kan du vända dig till Edvard Wiberg,

Ulf Österlund
Regional Director Europe
ulf.osterlund@globalleadership.org

Edvard Wiberg
Projektledare GLS Sverige 2022

GLS Next Gen Lead Europe
edvard.wiberg@globalleadership.org