Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig. GLS i Sverige är under omstrukturering och har du frågor kan du vända dig till Ulf Österlund. Har du frågor om GLS Next Gen kan du vända dig till Edvard Wiberg,

Ulf Österlund
Regional Director Europe
ulf.osterlund@globalleadership.org

Edvard Wiberg
GLS Next Gen koordinator
edvard@wearemountain.se